Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

blondosoniczny
5203 fb08 500
kradzione. ale takie prawdziwe..
Reposted frommiskaa miskaa

August 21 2018

blondosoniczny
Lubimy kogoś za coś, kochamy-pomimo czegoś.
Reposted bymiskaa miskaa

August 07 2018

blondosoniczny
Brzydze się sobą. Nie mogę na siebie patrzeć. Mam ochotę napluc temu przed lustrem w ryj i z całej siły zajebac ale wiem, że pokalecze sobie tylko dłoń. Nienawidzę siebie tak bardzo, że widok wymiocin psa sprawia mi przyjemnjeszy widok...
— 07.08.2018
Reposted frompawelq89 pawelq89
blondosoniczny
6557 30cb
Reposted fromvoid37 void37
blondosoniczny
6618 a934 500
Reposted fromrosejalea rosejalea
blondosoniczny
6660 d8a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blondosoniczny
6786 c86c
Reposted fromrubinek rubinek

August 06 2018

blondosoniczny
Wszystko jedno, wszystko jedno... 
— Taco
Reposted frompastelowe pastelowe
blondosoniczny
0478 9445
Reposted fromdusix dusix
blondosoniczny
0547 861f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
blondosoniczny
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 26 2018

blondosoniczny
4853 b6a2 500
Reposted from4777727772 4777727772
blondosoniczny
Play fullscreen
jeśli za wcześnie opowiadasz puenty filmów
niezmiennie dobrze Cię widzieć
Reposted byscorpixpragne-ataraksjiabsolutelyfuckingnot

July 22 2018

blondosoniczny
4209 985d
Reposted frompulperybka pulperybka
blondosoniczny
4602 33be 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

July 10 2018

blondosoniczny
6878 c09f
Reposted fromteijakool teijakool
blondosoniczny
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastationC stationC
blondosoniczny
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viastationC stationC
blondosoniczny
8376 ecb6
Nie sucho, a głęboko
Reposted fromstationC stationC
blondosoniczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl