Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

blondosoniczny
Play fullscreen
jak śpisz dzisiaj u mnie to odeśpisz w dzień

January 07 2018

blondosoniczny
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Reposted bySenyiakoloryzacjajointskurwysynsweetnothinggzwariowalamahuramazdaszyderaemblematkurdebeleczy-ty-to-tycholeraaniamydusieleccatkabadbloodOnly2younoelyasectionpyotrus2708mendaciouspatynaDangerousHopenergoepidemicbowstickabsolemkreska-groteskadeepbluexwezsplynwszystkodupapodkreslajmniepocalujmnieniedonaprawieniafugitkagrovlyimmoralleksandraPaintedinredgumisioweloveltedsfghzawszecostakcontrolledohmydeerdaruleksmthngOlsonek

December 27 2017

blondosoniczny
5149 72d3 500
Reposted from2017 2017
blondosoniczny
blondosoniczny
Strata ukochanej osoby okrada nas. Bezlitośnie, wbrew wszelkiemu prawu zabiera ile chce, pozostawiając tylko niewyobrażalną pustkę. 
Reposted fromPocketfulOfDreams PocketfulOfDreams

October 31 2017

blondosoniczny

October 28 2017

blondosoniczny
Związek to nie zestawienie zysków i strat, bo jakby tak było wychodziłbym z niezłym długiem co roku.
— J.L.

June 30 2017

blondosoniczny
1856 a0c2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

June 27 2017

blondosoniczny
1750 800a
Reposted byjessamineautumnpoetry
blondosoniczny
0253 695f 500

June 24 2017

blondosoniczny
blondosoniczny
3992 3214 500
Reposted fromteijakool teijakool
blondosoniczny
Reposted frombanitka banitka
blondosoniczny
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako
blondosoniczny
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako
blondosoniczny
4810 f81e 500
fOreVER
Reposted fromwaflova waflova
blondosoniczny
5184 4992
Reposted fromgreensky greensky
blondosoniczny
5191 3483
Reposted fromgreensky greensky
blondosoniczny
5201 70f0
Reposted fromgreensky greensky

June 17 2017

blondosoniczny
2484 b0cc
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl